Basic Nunchaku Tutorial
雙節棍基本教程
在家雙節棍輕鬆學 @ Kingsportmedia 動文化傳媒
​第一堂
流星趕月,白蛇吐信
第四堂
翻山越嶺
​第二堂
鐵打三角
第五堂
虎口換手
第三堂
蘇秦背劍
第六堂
移花接木
小啤啤雙節棍堂 @ 啤梨校長體育學院
​第一季第一堂
流星趕月,白蛇吐信
​第一季第四堂
繞指收棍
​第二季第三堂
移花接木
​第一季第二堂
蘇秦背劍
​第二季第一堂
翻山越嶺
​第一季第三堂
鐵打三角
​第二季第二堂
虎口換手
​第二季第四堂
撥浪鼓

Email : info@hknunchaku.com

Whatsapp 5132-4032

Copyright © 2020 HONG KONG NUNCHAKU ASSOCIATION LTD. All rights reserved

©  2020  香港雙節棍總會有限公司  版權所有