ADDRESS

香港雙節棍總會:

九龍荔枝角永康街29-33號兆威工業大廈12樓1210室

Add: Unit 10,12/F,Siu Wai Ind. Centre,29-33 Wing Hong Street,Lai Chi Kok,Kowloon,Hong Kong

email : info@hknunchaku.com

Tel : 3705 9711

​WHATSAPP:5132-4032

FIND US

Copyright © 2019 HONG KONG NUNCHAKU ASSOCIATION LTD. All rights reserved

©  2019  香港雙節棍總會有限公司  版權所有

產品詳情

香港雙節棍總會專業視覺雙節棍
hkna super led nunchaku collection

《雙節棍規格》 
(1)重量:300克 

          weight :300g
(2)鏈長:16.5cm

          chain length : 16.5cm
(3)棍體長度:29.5cm

         body length : 29.5cm
(4)直徑:25mm

         diameter of stick : 25mm
(5)完全充電 : 1A 4小時 使用時間1-2小時

         charging time  : 4hrs full charge can be used for 1-2hrs

(6)可以充電寶輸出1A

         usb charging

HKNA Super Led Nunchaku Collection

庫存單位: 364215376135199
HK$850.00價格
Option 1
 • 《雙節棍規格》 
  (1)重量:300克 

            weight :300g
  (2)鏈長:16.5cm

            chain length : 16.5cm
  (3)棍體長度:29.5cm

           body length : 29.5cm
  (4)直徑:25mm

           diameter of stick : 25mm
  (5)完全充電 : 1A 4小時 使用時間1-2小時

           charging time  : 4hrs full charge can be used for 1-2hrs

  (6)可以充電寶輸出1A

           usb charging